Online

Steun in de rug 6 weken traject

Gedurende 6 weken werken wij samen aan jouw visie.

Zelfvertrouwen vergroten & ont-stressen.

de twee belangrijkste onderwerpen in het opgroeien en opvoeden van je kind. ont-stress en vergoot het zelfvertrouwen van je kind en dat van jezelf met leuke weetjes, feiten en oefeningen.